slider_01
slider_02
slider_03
slider_04
slider_05
slide-tow5
slide-tow4
slide-tow3
slide-tow2
slide-tow1
អនុក្រឹត្យលេខ​៤៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៦ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ នឹងការប្រព្រឹត្ត ទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការរៀប និងការប្រព្រឹត្តិ ទៅនៃនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឪវាទនាយយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច យកដ្ឋានសវន កម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ
គោ​ក្រ​បី​ដើរ​តួ​នា​ទី​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​ក​សិ​ករ​ខ្មែរ​ តាំ​ពី​យូ​លង់​ណាស់​មក​ហើយ​ ជា​ពិ​សេស​ក្នុង​វិស័យ​កសិ​កម្ម​និង​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​។ ពួក​គេ​មិន​ត្រឹម​​តែ​ផ្តល់​ម្ហូប​អា​ហារ​ជា​សាច់​ដោយ​ផ្ទាល់​ ប៉ុ​ណ្ណោះ​ទេ​ ពួក​គេ​ក៏​បាន​ផ្តល់​មធ្យោ​បាយ​គន្លឹះ​ដ៏​សំ​ខាន់​ៗ​ ចំ​ពោះ​វិ​ស័យ​កសិ​កម្ម​និង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ជន​បទ នៃ​ប្រ​ទេស​កំ​ពុង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ផង​ដែរ​។ សម្រាប់​កសិ​ករ​តូច​តាច​ជា​ច្រើន​ គោ​ក្រ​បី​ គឺ​ជា​ប្រ​ភព​តែ​មួយ​គត់​នៃ​សាច់​ប្រាក់​ ដើ​ម្បី​ទិញ​ធន​ធាន​សម្រាប់​ផលិត​កម្មដំ​ណាំ ​ គ្រាប់​ពូជ​ ជី ​និង ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វ​ល្អិត​។ ប្រាក់​ចំណូល​ពីគោក្របីនេះផងដែរ មាន​ទួ​នា​ទី​សម្រាប់​ទិញ​សម្ភារៈ​មួយ​ចំនួន​ដែល​កសិ​ករ​មិន​អាច​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​គេ​ផ្ទាល់​ បង់​ថ្លៃ​សា​លា​ ថាំ​ពទ្យ​ និង​បង់​ពន្ធ​។ គោ​ក្រ​បី​គឺ​ជា​ទុន​បំ​រុង​សំ​ខាន់​មួយ​ ដែល​បាន​ក​សាង​ ឡើង​នៅ​ក្នុង​ពេល​វេ​លា​ល្អ​ សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ពេល​ដែល​ដំ​ណាំ​មិន​ទទួល​បាន​ផល​ល្អ ​ចំ​ណាយ​ក្នុង​ពិ​ធី​មង្គល​ការ​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​ ឬ​ថ្លៃ​សា​លា​នៅ​ម​ហា​វិទ្យា​ល័យ​ជាដើម។ គោ​ក្រ​បី​ដើរ​តួ​នា​ទី​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​ក​សិ​ករ​ខ្មែរ​ តាំ​ពី​យូ​លង់​ណាស់​មក​ហើយ​ ជា​ពិ​សេស​ក្នុង​វិស័យ​កសិ​កម្ម​និង​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​។ ពួក​គេ​មិន​ត្រឹម​​តែ​ផ្តល់​ម្ហូប​អា​ហារ​ជា​សាច់​ដោយ​ផ្ទាល់​ ប៉ុ​ណ្ណោះ​ទេ​ ពួក​គេ​ក៏​បាន​ផ្តល់​មធ្យោ​បាយ​គន្លឹះ​ដ៏​សំ​ខាន់​ៗ​ ចំ​ពោះ​វិ​ស័យ​កសិ​កម្ម​និង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ជន​បទ នៃ​ប្រ​ទេស​កំ​ពុង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ផង​ដែរ​។ សម្រាប់​កសិ​ករ​តូច​តាច​ជា​ច្រើន​ គោ​ក្រ​បី​ គឺ​ជា​ប្រ​ភព​តែ​មួយ​គត់​នៃ​សាច់​ប្រាក់​ ដើ​ម្បី​ទិញ​ធន​ធាន​សម្រាប់​ផលិត​កម្មដំ​ណាំ ​ គ្រាប់​ពូជ​ ជី ​និង ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វ​ល្អិត​។ ប្រាក់​ចំណូល​ពីគោក្របីនេះផងដែរ មាន​ទួ​នា​ទី​សម្រាប់​ទិញ​សម្ភារៈ​មួយ​ចំនួន​ដែល​កសិ​ករ​មិន​អាច​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​គេ​ផ្ទាល់​ បង់​ថ្លៃ​សា​លា​ ថាំ​ពទ្យ​ និង​បង់​ពន្ធ​។ គោ​ក្រ​បី​គឺ​ជា​ទុន​បំ​រុង​សំ​ខាន់​មួយ​ ដែល​បាន​ក​សាង​ ឡើង​នៅ​ក្នុង​ពេល​វេ​លា​ល្អ​ សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ពេល​ដែល​ដំ​ណាំ​មិន​ទទួល​បាន​ផល​ល្អ ​ចំ​ណាយ​ក្នុង​ពិ​ធី​មង្គល​ការ​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​ ឬ​ថ្លៃ​សា​លា​នៅ​ម​ហា​វិទ្យា​ល័យ​ជាដើម។

Today : 04092
Yesterday : 06869
Month : 122998
Total : 3655274