slider_01
slider_02
slider_03
slider_04
slider_05
slide-tow5
slide-tow4
slide-tow3
slide-tow2
slide-tow1
សេវាសាធារណៈ
Public Service
េសវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ  
ល.រ បរិយាយ តម្លៃសេវា រយៈពេលផ្តល់សេវា (ថ្ងៃធ្វើការ) សុពលភាព
នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភ្នាល់ និងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
សេវាផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណកាសីុណូ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៣០ ០០០ ដុល្លារ ៣០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៤ ៥០០ ដុល្លារ
សេវាបន្តសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណកាសីុណូ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៣០ ០០០ ដុល្លារ ៣០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៣ ០០០ ដុល្លារ
សេវាផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណកាសីុណូ កម្រៃលិខិតផ្ទេរសិទ្ទិ ២៥ ០០០ ដុល្លារ ៣០​ ថ្ងៃ អចិន្រៃ្តយ៍
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៥ ០០០ ដុល្លារ
សេវាផ្តល់ការអនុញ្ញាតិនាំចូលឧបករណ៍ល្បែង កម្រៃលិខិតអនុញ្ញាត គ្មាន ៣០​ ថ្ងៃ អចិន្រៃ្តយ៍
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ២ ០០០ ដុល្លារ
សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណឆ្នោត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៤០ ០០០ ០០០ រៀល ៣០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៦ ០០០ ០០០ រៀល
សេវាបន្តសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណឆ្នោត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៤០ ០០០ ០០០ រៀល ៣០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៤ ០០០ ០០០ រៀល
សេវាផ្តល់វីញ្ញាបនបត្រឆ្នោត កម្រៃវីញ្ញាបនបត្រ ១០ ០០០ ០០០ រៀល ៣០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ៥០០ ០០០ រៀល
សេវាបន្តសុពលភាព់វីញ្ញាបនបត្រឆ្នោត កម្រៃវីញ្ញាបនបត្រ ១០ ០០០ ០០០ រៀល ៣០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ០០០ ០០០ រៀល
សេវាផ្តល់ការអនុញ្ញាតដំណើរការប្រភេទឆ្នោត កម្រៃលិខិតអនុញ្ញាត ២០ ០០០ ០០០ រៀល ៣០​ ថ្ងៃ អចិន្រៃ្តយ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៤ ០០០ ០០០ រៀល
១០ សេវាផ្តេរសិទ្ធិកាន់់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឆ្នោត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១៥០ ០០០ ០០០ រៀល ៣០​ ថ្ងៃ អចិន្រៃ្តយ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៣០ ០០០ ០០០ រៀល
១១ សេវាផ្តេរសិទ្ធិកាន់់កាប់វីញ្ញាបនបត្រឆ្នោត កម្រៃវីញ្ញាបនបត្រ ៥ ០០០ ០០០ រៀល ៣០​ ថ្ងៃ អចិន្រៃ្តយ៍
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៧៥០ ០០០ រៀល
១២ សេវាពិគ្រោះយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកាសីុណូ និងឆ្នោត-ឡូតូ កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៨០០ ០០០ រៀល/ដង ជូនដំណឹងមុន៣ថ្ងៃ  
នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន
១៣ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង (ទូទៅ ឬអាយុជីវិត) ឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៥០ ០០០ ០០០ រៀល ៩០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ២០ ០០០ ០០០ រៀល
១៤ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណជើងសាធានារ៉ប់រង កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៤ ០០០ ០០០ រៀល ៩០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ២ ០០០ ០០០ រៀល
១៥ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងនិតិបុគ្កល កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៣ ០០០ ០០០ រៀល ៩០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ២ ០០០ ០០០ រៀល
១៦ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៣ ០០០ ០០០ រៀល ៩០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ០០០ ០០០ រៀល
១៧ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច (បណ្តោះអាសន្ន) កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១ ០០០ ០០០ រៀល ៩០​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ០០០ ០០០ រៀល
១៨ សេវាផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រសាខាក្នុងស្រុករបស់ក្រុមហុ៊នធានារ៉ាប់រង កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ០០០ ០០០ រៀល ៤៥​ ថ្ងៃ ១​ ឆ្នាំ
១៩ សេវាផ្តល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ឬភាគទុនិក ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអគ្គនាយក ឬនាយកប្រតិបតិ្ត របស់គ្រឹស្ថានធានារ៉ាប់រង កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៨០០ ០០០ រៀល ២០ ថ្ងៃ អចិន្រៃ្តយ៍
Today : 02942
Yesterday : 35045
Month : 475544
Total : 6697218